Choď na obsah Choď na menu
 


Starostlivosť o psa                                                                                                                                                            kam zaradujeme plemena?

OVČIARSKE PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy) a strážiť ich čriedy (ovčiarske psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.                                                                                            

HONECKÉ PSY

Táto skupina zahŕňa psy najmä strednej veľkosti, ktorých pôvodným poslaním bolo pomáhať pastierom (pastierske psy), strážiť ich čriedy (ovčiarske psy) alebo ich hnať z miesta na miesto (honecké psy). Pretože to museli byť pohyblivé a vytrvalé psy, týmto požiadavkám sa podriadila aj telesná stavba, ktorá je súmerná, bez akýchkoľvek anatomických extrémov (s jedinou výnimkou krátkonohého waleského korgiho). Srsť, ktorá musela odolávať všetkým výkyvom počasia, nie je nikdy celkom hladká, ale vždy dlhá alebo celkom dlhá a veľmi hustá. Medzi ovčiakmi sa vyskytujú dva základné typy: európsky (najlepšie reprezentovaný nemeckým ovčiakom) s veľkými vztýčenými ušami a ňucháčovou partiou bez srsti a ázijský typ (typ staroanglický ovčiak - bobtail) so zavesenými ušami, osrstenou ňucháčovou partiou a zväčša s dlhou srsťou.

PINČE A BRADÁČE

Pinče a bradáče sú navzájom veľmi úzko späté. Ide o psy pôvodne strednej veľkosti, ku ktorým sa postupne dotváralo množstvo variet, takže dnes tu nájdeme zástupcov všetkých veľkostných kategórií.
Pôvodné pinče boli všestranné sedliacke psy, používané na hubenie nepríjemných hlodavcov, na stráženie a na sprevádzanie ľudí. Dodnes sú to univerzálne pracovné psy, používané v služobnej kynológii, ale aj ako spoločníci. Vynikajú nezvyčajným temperamentom, rýchlymi reakciami, rady brešú a nechýba im istá dávka prirodzenej ostrosti. Majú pravidelnú kvadratickú telesnú stavbu bez akýchkoľvek extrémov, s dlhšou ňucháčovou partiou, s pôvodne kupírovanými, dnes klopenými alebo malými stojatými ušami a umelo kráteným chvostom. Charakteristickými zástupcami sú bradáče a dobermany.

ŠVAJČIARSKE SALAŠNÍCKE PSY

Švajčiarske salašnícke psy tvoria prechod medzi molossoidnými a honeckými psami. Sú to stredné a veľké zvieratá robustnej, ale nie ťažkej telesnej stavby, s typickým trikolórovým zafarbením. Povahou sú skôr pokojné, iba voči cudzím ľuďom mierne nedôverčivé. Najznámejším predstaviteľom je bernský salašnícky pes.

TERIÉRY

Vývinovo pomerne ucelená skupina, pochádzajúca z Britských ostrovov. Až sekundárne vznikali plemená teriérov aj inde. Teriéry boli pôvodne predovšetkým poľovné psy, používané na prácu pod zemou. Preto boli menšej, prípadne strednej veľkosti, často so skrátenými nohami. Najčastejšie majú hrubú, ale aj hladkú alebo dlhú srsť, dopredu sklopené alebo vztýčené uši a hore nesený, často kupírovaný chvost. Vynikajú nezvyčajnou živosťou, ostrosťou a odvahou. Typickými zástupcami sú hrubosrstý foxteriér (hrubosrstý teriér), bulteriér (teriéry vyniknuté krížením s buldogmi) a škótsky teriér (krátkonohé teriéry).

JAZVEČÍKY

Malá, výrazne vyhranená a jednoliata skupina zahŕňa iba jazvečíky, chované však v niekoľkých veľkostiach a farbách. Jej predstavitelia sa vyznačujú nízkou kohútikovou výškou, dlhou partiou chrbta a výrazne skrátenými nohami. Uši sú sklopené dopredu v tvare písmena V, chvost dlhší, pri vzrušení nesený nad chrbtom. Jazvečíky sú psy jamníky. Vynikajú veľkých sebavedomím, odvahou a nezávislosťou. Dnes sa často chovajú iba ako spoločenské psy.
A. Štandardné
B. Trpasličie
C. Králičie

V každej podskupine sú zástupcami krátkosrsté, drsnosrsté a dlhosrsté.
Špice patria medzi najstaršie formy domácich psov. Zväčša sú stredne veľké (môžu však byť aj trpasličie alebo väčšie), so zašp

PRIMITÍVNE PLEMENÁ

Tzv. primitívne plemená zahŕňajú pôvodné, prírodné, moderným chovom iba málo ovplyvnené plemená, ktoré sa dlhé stáročia alebo dokonca tisícročia zachovali v nezmenenej podobe. Sú to predovšetkým psy typu šenzi, potomkovia páriov z tropických oblastí, ktoré tam dosial žijú polodivým spôsobom života. Charakterizuje ich stredná veľkosť, chvost zakrútených nad chrbát, vzpriamené uši a krátka srsť. Typickým, hoci už trochu vyšľachteným príkladom je basenji. Do tejto skupiny patria aj primitívne typy poľovných psov zo Stredomoria, ktoré sú na polovici cesty medzi šenziami a chrtmi. Sú veľmi vzácne, najznámejším predstaviteľom je faraónsky chrticateným ňucháčom, malými, vztýčenými ušami, s chvostom zakrútenými nad chrbtom a s veľmi hustou, často dlhou srsťou. Ich použitie bolo všestranné - od stráženia, hubenia hlodavcov, cez lov a ž po ťahanie saní alebo dokonca súboje v arénach. Typickým predstaviteľom európskych špicov je nemecký špic, severských špicov sibírsky husky, japonských špicov akita inu.

DURIČE A FARBIARE

Najpočetnejšia skupina, zahŕňajúca však väčšinou veľmi vzácne plemená, chované iba v krajine ich pôvodu. Duriče aj farbiare patria medzi najstaršie typy poľovných psov, ktoré lovili zver štvaním. Majú vynikajúci čuch a s charakteristickým brechotom sledujú stopu. Pri práci sú veľmi vytrvalé. V minulosti sa používali pri poľovačkách predovšetkým vo veľkých svorkách na tzv. parfórznych poľovačkách. Dnes o svoje hlavné uplatnenie prichádzajú, preto sa ich stavy veľmi stenčili. Mnohé z nich majú mimoriadnu schopnosť sledovať pofarbenú, t. j. zakrvácanú stopu. Vo vzťahu k ľuďom sú zväčša mierne, znášanlivé a prispôsobivé. Duriče sú vo všeobecnosti strednej alebo menšej veľkosti. Môžu byť krátkonohé aj dlhonohé, vždy majú veľké zavesené uši, hladkú alebo hrubú srsť. Vyskytujú sa v typických duričských farbách, ktorými sú najmä trikolóra bielo-červeno- čierna alebo čierno-trieslová. Typickými predstaviteľmi sú beagle, baset a anglický farbiar (Bloodhound).

STAVAČE

Pre svoju všestrannosť, pracovitosť a vytrvalosť patria dnes stavače v horárskej praxi medzi najobľúbenejšie poľovné psy. K ich rozvoju dochádzalo súčasne s rozvojom strelných zbraní. Vedeli totiž zver potichu vysliediť a potom na ňu upozorniť typickým strnutým postojom tela, tzv. vystavovaním, čím poskytli lovcovi ideálnu príležitosť na namierenie a na streľbu.
Stavače sú zväčša stredne veľké až veľké psy s harmonickou stavbou tela, štíhle a elegantné, so zavesenými ušami a dlhším ňucháčom. Hladkosrstým aj hrubosrstým sa kupíruje chvost. Môžu sa vyskytovať vo všetkých typoch srsti (hladkosrsté, drsnosrsté aj dlhosrsté). Sú učenlivé, inteligentné, ľahko cvičiteľné a neagresívne. Je pre ne typická práca s tzv. vysokým nosom, stopu nikdy nesledujú s ňucháčom pri zemi. Typickými predstaviteľmi sú nemecký stavač krátkosrstý, drôtosrstý a dlhosrstý

RETRIEVERY

Retrievery boli, ako už ich meno napovedá (to retrieve = po anglicky prinášať), vyšľachtené ako špecialisti - aportéri, a to najmä na donášanie ulovenej zveri z vody. Dnes je ich poľovné využitie podstatne širšie, spoľahlivo pracujú na stopách, vynikajú vytrvalosťou a odolnosťou voči nepriazni počasia a majú rady vodu. So zreteľom na nezvyčajne dobrú a miernu povahu, prispôsobivosť a ochotu spolupracovať s človekom, sú na celom svete obľúbené ako vodiace psy pre nevidomých a neprestajne stúpa ich popularita ako spoločenských a rodinných psov.
Všetky sú väčšie stredné psy síce športovej, ale predsa robustnejšej telesnej stavby ako napr. stavače. Majú širokú hlavu s ňucháčovou partiou bez srsti, stredne veľké zavesené uši, veľmi hustú nepriepustnú srsť rozmanitej dĺžky a nie veľmi dlhý, hrubý chvost. Najznámejším predstaviteľom je labradorský retriever.

SLIEDIČE

Plemená zaradené medzi sliediče tvoria neveľkú, hoci medzi horármi a milovníkmi psov mimoriadne obľúbenú skupinu (zvanú aj španiele). Na poľovačke je ich úlohou vysliediť zver v hustých porastoch, s nosom nízko pri zemi vypracovať stopu a bez vystavovania zver zdvihnúť. Dobre pracujú aj vo vode a spoľahlivo aportujú.
Sliediče sú menšie, prípadne stredne veľké psy s polodlhou srsťou a s dlhými, zavesenými ušami porastenými bohatou srsťou. Typickým predstaviteľom je kokeršpaniel.

VODNÉ PSY

Vodné psy tvoria starobylú skupinu, jestvujúcu dnes na svete iba v šiestich, navyše veľmi vzácnych plemenách. V minulosti sa používali na najrozličnejšie vodné práce, a to nie iba prísne poľovného zamerania. Preto mali osobitne mastnú vlnitú srsť neprepúšťajúcu vodu, ktorá im umožňovala pracovať vo vode v každom ročnom období a za akéhokoľvek počasia bez nebezpečenstva rýchleho prechladnutia. Hoci sú dnes vodné psy na ústupe, ich veľký význam pre modernú kynológiu spočíva v tom, že sú bezprostrednými predchodcami pudla, jedného z najobľúbenejších plemien vôbec. Typickým predstaviteľom vodných psov je aj u nás chovaný írsky vodný španiel.

SPOLOČENSKÉ PLEMENÁ

Do tejto skupiny boli zaradené plemená rozličného pôvodu a vývinového veku, ktoré spája ich využitie: všetky boli a sú chované iba pre radosť a potešenie, ako spoločníci a "luxusné" psy. Vo všetkých prípadoch ide o zvieratá s malou kohútikovou výškou a s malou hmotnosťou, také, aké sa bez problémov môžu uložiť na dámske lono. Veď v minulosti sa im aj hovorilo "dámske psíky". Často majú dlhú a krásnu srsť, vynikajú bizarnými tvarmi alebo nápadnými farbami. Vždy sú to milé, prispôsobivé psy, ktoré vedia spraviť svojmu pánovi radosť a dobrú náladu aj v malom mestskom byte. Typickými predstaviteľmi sú napr. pudel, maltézsky psík, pekinský palácový psík alebo mops.

CHRTY

Svojím vzhľadom aj povahou tvoria chrty pomerne celistvú, ostro ohraničenú skupinu. Podľa svalnatého atletického tela s hlbokým hrudníkom, podľa dlhých štíhlych nôh a úzkej dlhej hlavy pozná ich aj laik. Chrty sú najrýchlejšie psy. Hoci sa vyskytujú vo všetkých veľkostiach, od malého trpasličieho talianskeho chrtíka po obrovského írskeho vlkodava, sú nezameniteľné. Príznačná je aj ich introvertná, uzavretá povaha, ktorá sa nepreukazuje v búrlivých prejavoch a vyznačuje sa veľkou nedôverčivosťou voči cudzím ľuďom. Chrty boli pôvodne poľovné psy, používané pri poľovačkách na rozľahlých pustých planinách - preto pri práci nepoužívali ako väčšina psov čuch, ale predovšetkým zrak. Dnes sa ich nezvyčajné pohybové dispozície využívajú najmä na psích dostihoch. Typickými predstaviteľmi sú afganský chrt a vipet.                                                             Vek psa Vek psa v porovnaní s vekom človeka
Vek psa vek človeka
6 mesiacov 10,5 roka
7 mesiacov 11,5 roka
8 mesiacov 12,5 roka
9 meciacov 13,5 roka
10 mesiacov 14,5 roka
11 mesiacov 15, rokov
12mesiacov 15,5 roka
14 mesiacov 16 rokov
16 mesiacov 18 rokov
18 mesiacov 20 rokov
2 roky 25 rokov
3 roky 29 rokov
4roky 32 rokov
5 rokov 37 rokov
6 rokov 40 rokov
7rokov 44 rokov
8 rokov 47 rokov
9 rokov 52 rokov
10 rokov 55 rokov
11 rokov 60 rokov
12 rokov 64 rokov
13 rokov 68 rokov
14 rokou 72 rokov
15 rokov 77 rokov
16 rokov 80 rokov
17 rokov 85 rokov
18 rokov 88 rokov
Obrázok                                                                               Vplyv výživy na vývoj kĺbov a kostry u psov veľkých plemien
Výskumy potvrdili, že takmer 40 % zástupcov veľkých plemien trpí na niektoré z kĺbových ochorení. Toto relatívne riziko je oveľa vyššie u psov veľkých a obrých plemien. Psy týchto plemien sú vnímavejší k rozvoju ochorení kĺbov v období rastu následkom abnormálneho rozvoja kĺbovej chrupavky alebo dôsledkom preťaženia kĺbu alebo traumy. Väčšina týchto ochorení je primárne dedičných, riziko a stupeň rozvoja príznakov však je ovplyvniteľné typom výživy.
                                    

Veľké plemená

Medzi plemenami psov sú obrovské rozdiely vo veľkosti a v charaktere rastových procesov, predovšetkým u veľkých a obrých plemien. Behom relatívne krátkej doby dochádza u nich k výrazným zmenám a to je dôvodom pre zvýšenú citlivosť vyvíjajúcej sa kostry predovšetkým vo vzťahu k výžive.

Rozvoj kostry

Medzi dietetické faktory, ktoré sa môžu podieľať a zvyšovať riziko rozvoja ochorení kostry sú zahrnuté:
 • obsah bielkovín
 • prísun energie
 • obsah vápnika                                                                                                                                            

  Bielkoviny

  Zvýšený prísun bielkovín s následným prudkým rastom hmotnosti a tým nadmerným zaťažením vyvíjajúcich sa kĺbov a kostry môže negatívne ovplyvniť rozvoj kostry a tým aj vyústiť v nevratné zmeny kostry. Preto u veľkých a obrovských plemien za optimálny obsah bielkovín v krmive sa považujú hodnoty cca. 26 %.

  Energia

  Nadmerný prísun energie je škodlivý pre mladých rastúcich psov veľkých a obrovských plemien a taktiež pre starých psov so zápalom kĺbov (artritída).
  Výskumy preukázali zvýšený výskyt osteochondrózy ramenného kĺbu u psov, ktorí boli kŕmení ad libitum (nekontrolovaný, volný príjem kalórií ) v porovnaní so psami u ktorých prísun energie bol obmedzený na 60 %.
  V dvoch skupinách 24 psov plemena labrador retriever sa porovnával aj vplyv prísunu energie na rozvoj dysplázie bedrových kĺbov. V skupine psov s redukovanou dávkou energie o 25 % v krmive sa vyskytovalo menej príznakov dysplázie bedrových kĺbov.
  Preto na základe výsledkov výskumov je doporučené vyvarovať sa kŕmenia ad libitum a je dôležitý kontrolovaný príjem kalórií v krmive, ktorý u veľkých a obrovských psov by mal byť 4000 - 4200 kcal/kg.

  Vápnik

  Vápnik tvorí prevažnú časť kostného tkaniva, preto jeho obsah v krmive a pomer k ostatným minerálom, napr. fosforu pre správnu skladbu kostry je veľmi dôležitý.
  Nevhodný obsah vápnika v krmive môže viesť k poruchám tvorby kostí s následkami:
  • v prípade nadmerného prísunu vápnika zaostávanie v raste a osteochondróza
  • v prípade nedostatočného prísunu vápnika vznik hyperparathyreoidizmu
  • v prípade nadmerného prísunu vápnika bez podobného prísunu fosforu vznik stavu podobného krivici
  Šteňatá veľkých plemien zle regulujú vstrebávanie vápnika črevom v prípadoch, keď je prísun vápnika krmivom nadmerný. Preto nie sú schopné dlhodobo zvládať vedľajšie možné príznaky prísunu vysokých dávok vápnika.

  Optimálne hladiny vápnika v krmive určené rastúcim psom

  • vápnik 0,80 %
  • fosfor 0,63 %

   Optimálne hladiny vápnika v krmive určené rastúcim psom

   • vápnik 0,80 %
   • fosfor 0,63 %

    Systém ochrany kĺbov - Joint Management System

    • Chondroitínsulfát a glukózamín, ktoré sa podielajú na správnej stavbe chrupavky
    • Znížený obsah tuku pomáha stabilizovať telesnú hmotnosť a znížiť záťaž kĺbov
    • Mastné kyseliny omega 6 a omega 3 v pomere 5-10:1, ktoré redukujú riziko možného zápalu kĺbu
    • Vitamíny a minerálne látky podporujú tvorbu chrupavkyStarostlivosť o psa
     Očkovania
     Šteňatá môžu byť prvýkrát očkované už vo veku 6 až 8 týždňov. Pre dosiahnutie plnej imunity bude potrebná celá séria očkovaní. Očkovaniu pravidelne predchádza odčervenie psa.

     Pravidelné prehliadky

     Kontrolujte svoho psa pravidelne, hlavne oči, uši, laby, pazúry, kožu a srsť raz týždenne. Pokiaľ sa vám pes nezdá úplne v poriadku, neodkladajte dlho návštevu veterinára, aby sa počiatočné ťažkosti nevyvinuli do závažného ochorenia. V prípade ak zistíte nasledujúce príznaky možného ochorenia, poraďte sa s vašim veterinárom:
     • strata chuti do jedla a neochota piť,
     • náhla strata hmotnosti alebo priberanie, dlhodobá pretrvávajúca strata hmotnosti,
     • apatia alebo odmietanie hry alebo cvičenia,
     • nadmerné časté močenie alebo redukované močenie,
     • krvavá alebo riedka, neformovaná stolica, hnačka,
     • pretrvávajúce vracanie,

     • nadmerné slinenie alebo nepravidelné dýchanie,
     • matná srsť.

     Starostlivosť o srsť a kúpanie

     Pravidelné ošetrovanie srsti je nevyhnutné nielen kvôli čisteniu, ale aj preto, lebo to stimuluje prekrvenie kože, a umožňuje tak rast zdravej a lesklej srsti. Kúpte šteňa len pokiaľ to potrebuje. Príliš časté kúpanie zbaví kožu nevyhnutných olejov, a srsť bude matnejšia a menej odolná vode.

     Ku kúpaniu vášho psa použite teplú vodu a kvalitný šampón pre psov. Keď ho namáčate, hladkajte ho. Jemne rozotrite šampón a opláchnite ho. Nezabúdajte umyť mu najprv telo, až potom hlavu. Akonáhľe bude jeho hlava mokrá, hneď sa potrasie, aby sa usušil. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do očí a uší. Vždy sa uistite, že ste ho vysušili úplne, hlavne keď je ešte len šteňaťom. Inak by mohol prechladnúť.

     Dôležitosť cvičenia

     Výživa a cvičenie sú pre
     vaše šteňa životne dôležité. Sú to živí tvorovia, ktorí majú veľa energie takže by ste mali zabezpečiť, aby cvičili dosť. Musíte nájsť preňho vhodnú úroveň cvičenia, a potom podľa toho aj postupovať. Ak váš pes necvičí toľko, koľko by mal, môže byť nepokojný a podráždený. Neskôr môže získať aj nadváhu, čo zas môže spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Zdravý úsudok vás povedie, že napríklad výstavný pes alebo ovčiarsky pes bude mať prísnejší životný štýl, ako pes "domáci miláčik".

     Ak máte hocijaké pochybnosti o tom čo je najlepším režimom cvičenia pre vášho psa, poradťe sa s veterinárnym lekárom alebo chovateľom.

     Kontrola váhy

     Nadváha šteňaťa môže spôsobovať celoživotné problémy. Zaťažuje totiž vyvíjajúce sa kosti a kĺby šteňaťa, čo môže prispievať k vzniku nezvrátiteľných chorôb, akou je osteochondróza (OC) a Dysplázia bedrových kľbov (DBK).

     Vyskúšajte takzvaný "test rebra". Rebrá psa by nemali vidieť, ale mali by byť nahmatateľné. Keď sa na svojho psa pozeráte zhora, pes by mal mať pás. Keď sa naňho pozeráte zboku, brucho by nemalo byť nižšie ako rebrá. Keď má pes nadváhu, poraďte sa so svojim veterinárnym lekárom skôr, ako začnete s programom schudnutia.

     Rôzne plemená - rôzne nároky

     Existuje mnoho plemien a rôzne veľkosti psov. Ich nároky na výživu sú rôzne, v závislosti od niektorých činiteľov. Rôzne plemená majú rozdielnu rýchlosť rastu, a dosahujú dospelosť v rôznom veku. Niektoré psy spália viac energie ako ostatné, takže potrebujú prísun energie navyše, kým iné psy majú sklon k priberaniu na váhe, takže pre nich je vhodná diéta so zníženou kalorickou hodnotou.


     Zvlášť vtedy, keď máte psa veľkého plemena, je potrebné hneď od začiatku sledovať, aby jeho výživa bola špeciálne zostavená s optimálnym pomerom vápnika/energie. Tento pomer podporuje zdravie kostí a kĺbov. Je tiež veľmi dôležité zapamätať si fakt, že psy veľkých plemien starnú rýchlejšie, čo znova znamená špeciálne nároky na výživu.

     Zlatým pravidlom pre správny rast a vývoj vášho psa a umožnenie dlhého zdravého života, je poskytovanie výživy, ktorá zodpovedá jeho veku a veľkosti.
     Aby bol váš pes v dobrej kondícii, potrebuje zdravú výživu. Privykajte psa na pravidelné kontroly hneď od začiatku. Skontrolujte mu oči, uši, ústa, laby, pazúry, kožu a srsť.

     Ak nemôžete odpovedať "áno" na všetky otázky, neváhajte a obráťte sa na vášho veterinárneho lekára.

     Keď prejdete výlučne na krmivá Eukanuba, aj v prípade, že váš pes je úplne zdravý, mali by ste si všimnúť významné zlepšenie behom pár týždňov.
     1. Svaly: Tonizované a dobre vyvinuté?
     2. Kosti: Silné a dobre tvarované?
     3. Srsť: Lesklá a hustá?
     4. Oči: Sú jasné a svietivé?
     5. Nos : Čistý, hladký a mierne vlhký?
     6. Zuby: Silné a biele? Zdravé ďasná (ružové, nie červené)? Dych bez zápachu?
     7. Koža : Zdravá a hladká?
     8. Pazúry : Silné?
     9. Laby : Sú pevné a ohybné?
     10. Stolica: Pevná? Málo zápachu?

     Choroby zodpovedajúce veku a ako ich rozpoznať
     Behom starnutia vášho psa by ste mali venovať zvýšenú pozornosť možným príznakom ochorenia. Zamerajte sa tiež na možné zmeny v správaní. Možné príznaky ochorenia
     • ťažkosti pri chôdzi po schodoch,
     • problémy so skákaním,
     • problémy so vstávaním,
     • strnulosť alebo krívanie,
     • domáce pomočovanie sa alebo samovoľné uvoľňovanie trusu,
     • nadmerný smäd,
     • nadmerné močenie,
     • zmeny v úrovni aktivity,
     • chodenie do kruhu / opakovanie pohybu,
     • zmätenosť a dezorientácia,
     • zvýšené štekanie,
     • znížený kontakt s rodinou,
     • znížené reakcie na pohyby,
     • trasľavosť,
     • zmeny na koži a strsti,
     • zmeny v spaní,
     • apatia,
     • narušený apetít,
     • zmeny hmotnosti.
      
     Výcvik psa

      
     K nohe Vodítko držíme v pravej ruke tak, aby sme mohli trhnutím reagovať na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu psa. Zároveň s vykročením vydáme povel "K nohe!" a ľavou rukou ľahko udrieme dlaňou na stehno. Pravou rukou trhneme vodítkom smerom dopredu, aby pes vykročil súčasne. Len čo pes predbieha alebo zaostáva, dáme povel, posunok a trhneme vodítkom k sebe. Ak ide pes správne vedľa nohy, pochválime ho. Vodítko musí byť stále voľné - nesmie byť napnuté, neskôr sa nacvičuje cvik bez vodítka.
     Cvik považujeme za zvládnutý, keď pes poslušne a presne chodí vedľa ľavej nohy bez vodítka a a reaguje na každý náš povel alebo posunok, pri rôznom tempe pohybu, pri obratoch a zastaveniach.
     Sadni Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel "Sadni!". Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
     Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
     Ľahni Tento povel sa má začať až po zvládnutí povelu "Sadni". Psa držíme pri ľavej nohe v sede. Vydáme povel "Ľahni!" a súčasne sa prikrčíme v kolenách, pravou rukou trhneme vodítkom smerom kolmo dolu a ľavou rukou pritlačíme psa v kohútiku k zemi. Za zvládnutý cvik psa pochválime!
     Zostaň Na začiatok výcviku je najvýhodnejšou polohou poloha psa v ľahu. Psa na vodítku položíme a dáme povel "Zostaň!", zároveň tlakom ľavej ruky na špičku ňucháča použijeme podľa potreby trhnutie vodítkom. Pomaly ustupujeme od psa a stále opakujeme povel. Ak sa pes pokúsi vstať a nasledovať vás, je nutné sa k nemu ihneď vrátiť, položiť ho na pôvodné miesto a začať znovu. Od psa ustupujeme spočiatku len na niekoľko krokov pred neho, postupne do strán, až konečne psa obchádzame, a to najprv v malých kruhoch, postupne kruh zväčšujeme. Na začiatku výcviku nesmieme neúmerne predlžovať vzdialenosť a dobu. Vždy je treba mať na pamäti, že pri výcviku musíme postupovať od jednoduchého k zložitému.
     Po každom odložení sa k psovi vrátime, pochválime ho a dáme mu odmenu.
     Pri predlžovaní vzdialenosti pripíname psovi dlhé vodítko. Keď je cvik dostatočne prepracovaný, odopneme vodítko a vzdialenosť postupne predlžujeme. Vždy sa ale k psovi vraciame.
     Keď pes opustí miesto, nesmie byť na vzdialenosť usmerňovaný do správnej polohy. Musíme sa k psovi vrátiť, opraviť jeho polohu, napríklad vrátiť na pôvodné miesto a cvik opakovať. Pri psovi nenechávame žiadne predmety, ktoré by ho nepriamo nútili k zotrvaniu na mieste. Ak pes stále odbieha z miesta, možno ho spočiatku pripútať vodítkom ku kolíku.
     Tento cvik je pomerne náročný a kladie veľké požiadavky na kľud cvičiteľa. Cvik je nutné neustále opakovať, pretože ho pes veľmi rýchlo zabúda.
     Štekaj Psa posadíme pred seba, vodítko pustíme a pristúpime ľavou nohou tak, aby pes nemohol vyskočiť. Do pravej ruky vezmeme pochúťku a mávame ňou pred psom. Súčasne dávame povel "Štekaj!". Keď pes zašteká (na začiatku slabo a neisto), odmeníme psa pochúťkou. Pri ďalšom výcviku dbáme na to, aby štekot psa bol silný a vytrvalý.
     Aport
     č. 1: Výcvik začíname so psom na dlhom vodítku. Používame predmet, s ktorým je pes dobre oboznámený. Predmet držíme v pravej ruke. Rýchlymi pohybmi vydráždime psa k uchopeniu predmetu. Pritom vyslovujeme povel "Aport!". Keď je pes dostatočne vydráždený, umožníme mu predmet uchopiť a pochválime ho. Predmet pritom nepúšťame z ruky, naopak miernym ťahom za predmet priťahujeme psa k sebe. V príhodnom okamžiku dáme psovi povel "Pusť!". V tomto okamžiku sa musí zmeniť naše chovanie. Zatiaľ čo pri opakovaní povelu "Aport!" v láskavej intonácii bol postup hrou, musí byť povel "Pusť!" daný v ostro rozkazovacej intonácii. Keď pes predmet pustí, odmeníme ho pochúťkou.
     Keď si pes zvykne uchopiť predmet z vašej ruky, hodíme pri ďalšom vydráždení predmet 2 až 3 metre pred seba. Súčasne dáme povel "Aport!". K odhodenému predmetu môžeme bežať spolu so psom. Keď pes predmet uchopí, pochválime ho, povel opakujeme a od psa odbiehame. Pes nás spravidla sám nasleduje a predmet drží. Keď sa pes dostane ku nám, zastavíme čelom k psovi a po povele "Pusť!" mu odoberieme predmet. Za správne odovzdanie odmeníme psa pochúťkou.
     č. 2: Otvoríme psovi tlamu a vložíme mu do nej mäkký ľahký predmet. Pritom dáme povel "Aport!" a psa chválime povelom "Dobrý!". Aby pes nemohol predmet pustiť, podržíme mu dolnú čeľusť. Po 5 až 10 sekundách mu vyberieme predmet z tlamy, pochválime ho a dáme mu pochúťku.
     Ak už pes prináša rôzne predmety, cvik postupne sťažujeme, a to odhadzovaním predmetov do väčšej vzdialenosti, predlžovaním intervalu medzi odhadzovaním predmetov a vyslaním psa. Jednoduché aportovanie ukončíme vypracovaním návykov na kľudné a presné prisadnutie a podanie predmetu


     Dovolenka so psom


     Očkovania
     Šteňatá môžu byť prvýkrát očkované už vo veku 6 až 8 týždňov. Pre dosiahnutie plnej imunity bude potrebná celá séria očkovaní. Očkovaniu pravidelne predchádza odčervenie psa.

     Pravidelné prehliadky

     Kontrolujte svoho psa pravidelne, hlavne oči, uši, laby, pazúry, kožu a srsť raz týždenne. Pokiaľ sa vám pes nezdá úplne v poriadku, neodkladajte dlho návštevu veterinára, aby sa počiatočné ťažkosti nevyvinuli do závažného ochorenia. V prípade ak zistíte nasledujúce príznaky možného ochorenia, poraďte sa s vašim veterinárom:
     • strata chuti do jedla a neochota piť,
     • náhla strata hmotnosti alebo priberanie, dlhodobá pretrvávajúca strata hmotnosti,
     • apatia alebo odmietanie hry alebo cvičenia,
     • nadmerné časté močenie alebo redukované močenie,
     • krvavá alebo riedka, neformovaná stolica, hnačka,
     • pretrvávajúce vracanie,

     • nadmerné slinenie alebo nepravidelné dýchanie,
     • matná srsť.

     Starostlivosť o srsť a kúpanie

     Pravidelné ošetrovanie srsti je nevyhnutné nielen kvôli čisteniu, ale aj preto, lebo to stimuluje prekrvenie kože, a umožňuje tak rast zdravej a lesklej srsti. Kúpte šteňa len pokiaľ to potrebuje. Príliš časté kúpanie zbaví kožu nevyhnutných olejov, a srsť bude matnejšia a menej odolná vode.

     Ku kúpaniu vášho psa použite teplú vodu a kvalitný šampón pre psov. Keď ho namáčate, hladkajte ho. Jemne rozotrite šampón a opláchnite ho. Nezabúdajte umyť mu najprv telo, až potom hlavu. Akonáhľe bude jeho hlava mokrá, hneď sa potrasie, aby sa usušil. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do očí a uší. Vždy sa uistite, že ste ho vysušili úplne, hlavne keď je ešte len šteňaťom. Inak by mohol prechladnúť.

     Dôležitosť cvičenia

     Výživa a cvičenie sú pre
     vaše šteňa životne dôležité. Sú to živí tvorovia, ktorí majú veľa energie takže by ste mali zabezpečiť, aby cvičili dosť. Musíte nájsť preňho vhodnú úroveň cvičenia, a potom podľa toho aj postupovať. Ak váš pes necvičí toľko, koľko by mal, môže byť nepokojný a podráždený. Neskôr môže získať aj nadváhu, čo zas môže spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Zdravý úsudok vás povedie, že napríklad výstavný pes alebo ovčiarsky pes bude mať prísnejší životný štýl, ako pes "domáci miláčik".

     Ak máte hocijaké pochybnosti o tom čo je najlepším režimom cvičenia pre vášho psa, poradťe sa s veterinárnym lekárom alebo chovateľom.

     Kontrola váhy

     Nadváha šteňaťa môže spôsobovať celoživotné problémy. Zaťažuje totiž vyvíjajúce sa kosti a kĺby šteňaťa, čo môže prispievať k vzniku nezvrátiteľných chorôb, akou je osteochondróza (OC) a Dysplázia bedrových kľbov (DBK).

     Vyskúšajte takzvaný "test rebra". Rebrá psa by nemali vidieť, ale mali by byť nahmatateľné. Keď sa na svojho psa pozeráte zhora, pes by mal mať pás. Keď sa naňho pozeráte zboku, brucho by nemalo byť nižšie ako rebrá. Keď má pes nadváhu, poraďte sa so svojim veterinárnym lekárom skôr, ako začnete s programom schudnutia.

     Rôzne plemená - rôzne nároky

     Existuje mnoho plemien a rôzne veľkosti psov. Ich nároky na výživu sú rôzne, v závislosti od niektorých činiteľov. Rôzne plemená majú rozdielnu rýchlosť rastu, a dosahujú dospelosť v rôznom veku. Niektoré psy spália viac energie ako ostatné, takže potrebujú prísun energie navyše, kým iné psy majú sklon k priberaniu na váhe, takže pre nich je vhodná diéta so zníženou kalorickou hodnotou.


     Zvlášť vtedy, keď máte psa veľkého plemena, je potrebné hneď od začiatku sledovať, aby jeho výživa bola špeciálne zostavená s optimálnym pomerom vápnika/energie. Tento pomer podporuje zdravie kostí a kĺbov. Je tiež veľmi dôležité zapamätať si fakt, že psy veľkých plemien starnú rýchlejšie, čo znova znamená špeciálne nároky na výživu.

     Zlatým pravidlom pre správny rast a vývoj vášho psa a umožnenie dlhého zdravého života, je poskytovanie výživy, ktorá zodpovedá jeho veku a veľkosti.
     Aby bol váš pes v dobrej kondícii, potrebuje zdravú výživu. Privykajte psa na pravidelné kontroly hneď od začiatku. Skontrolujte mu oči, uši, ústa, laby, pazúry, kožu a srsť.

     Ak nemôžete odpovedať "áno" na všetky otázky, neváhajte a obráťte sa na vášho veterinárneho lekára.

     Keď prejdete výlučne na krmivá Eukanuba, aj v prípade, že váš pes je úplne zdravý, mali by ste si všimnúť významné zlepšenie behom pár týždňov.
     1. Svaly: Tonizované a dobre vyvinuté?
     2. Kosti: Silné a dobre tvarované?
     3. Srsť: Lesklá a hustá?
     4. Oči: Sú jasné a svietivé?
     5. Nos : Čistý, hladký a mierne vlhký?
     6. Zuby: Silné a biele? Zdravé ďasná (ružové, nie červené)? Dych bez zápachu?
     7. Koža : Zdravá a hladká?
     8. Pazúry : Silné?
     9. Laby : Sú pevné a ohybné?
     10. Stolica: Pevná? Málo zápachu?

     Choroby zodpovedajúce veku a ako ich rozpoznať
     Behom starnutia vášho psa by ste mali venovať zvýšenú pozornosť možným príznakom ochorenia. Zamerajte sa tiež na možné zmeny v správaní. Možné príznaky ochorenia
     • ťažkosti pri chôdzi po schodoch,
     • problémy so skákaním,
     • problémy so vstávaním,
     • strnulosť alebo krívanie,
     • domáce pomočovanie sa alebo samovoľné uvoľňovanie trusu,
     • nadmerný smäd,
     • nadmerné močenie,
     • zmeny v úrovni aktivity,
     • chodenie do kruhu / opakovanie pohybu,
     • zmätenosť a dezorientácia,
     • zvýšené štekanie,
     • znížený kontakt s rodinou,
     • znížené reakcie na pohyby,
     • trasľavosť,
     • zmeny na koži a strsti,
     • zmeny v spaní,
     • apatia,
     • narušený apetít,
     • zmeny hmotnosti.
      
     Výcvik psa

      
     K nohe Vodítko držíme v pravej ruke tak, aby sme mohli trhnutím reagovať na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu psa. Zároveň s vykročením vydáme povel "K nohe!" a ľavou rukou ľahko udrieme dlaňou na stehno. Pravou rukou trhneme vodítkom smerom dopredu, aby pes vykročil súčasne. Len čo pes predbieha alebo zaostáva, dáme povel, posunok a trhneme vodítkom k sebe. Ak ide pes správne vedľa nohy, pochválime ho. Vodítko musí byť stále voľné - nesmie byť napnuté, neskôr sa nacvičuje cvik bez vodítka.
     Cvik považujeme za zvládnutý, keď pes poslušne a presne chodí vedľa ľavej nohy bez vodítka a a reaguje na každý náš povel alebo posunok, pri rôznom tempe pohybu, pri obratoch a zastaveniach.
     Sadni Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel "Sadni!". Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
     Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
     Ľahni Tento povel sa má začať až po zvládnutí povelu "Sadni". Psa držíme pri ľavej nohe v sede. Vydáme povel "Ľahni!" a súčasne sa prikrčíme v kolenách, pravou rukou trhneme vodítkom smerom kolmo dolu a ľavou rukou pritlačíme psa v kohútiku k zemi. Za zvládnutý cvik psa pochválime!
     Zostaň Na začiatok výcviku je najvýhodnejšou polohou poloha psa v ľahu. Psa na vodítku položíme a dáme povel "Zostaň!", zároveň tlakom ľavej ruky na špičku ňucháča použijeme podľa potreby trhnutie vodítkom. Pomaly ustupujeme od psa a stále opakujeme povel. Ak sa pes pokúsi vstať a nasledovať vás, je nutné sa k nemu ihneď vrátiť, položiť ho na pôvodné miesto a začať znovu. Od psa ustupujeme spočiatku len na niekoľko krokov pred neho, postupne do strán, až konečne psa obchádzame, a to najprv v malých kruhoch, postupne kruh zväčšujeme. Na začiatku výcviku nesmieme neúmerne predlžovať vzdialenosť a dobu. Vždy je treba mať na pamäti, že pri výcviku musíme postupovať od jednoduchého k zložitému.
     Po každom odložení sa k psovi vrátime, pochválime ho a dáme mu odmenu.
     Pri predlžovaní vzdialenosti pripíname psovi dlhé vodítko. Keď je cvik dostatočne prepracovaný, odopneme vodítko a vzdialenosť postupne predlžujeme. Vždy sa ale k psovi vraciame.
     Keď pes opustí miesto, nesmie byť na vzdialenosť usmerňovaný do správnej polohy. Musíme sa k psovi vrátiť, opraviť jeho polohu, napríklad vrátiť na pôvodné miesto a cvik opakovať. Pri psovi nenechávame žiadne predmety, ktoré by ho nepriamo nútili k zotrvaniu na mieste. Ak pes stále odbieha z miesta, možno ho spočiatku pripútať vodítkom ku kolíku.
     Tento cvik je pomerne náročný a kladie veľké požiadavky na kľud cvičiteľa. Cvik je nutné neustále opakovať, pretože ho pes veľmi rýchlo zabúda.
     Štekaj Psa posadíme pred seba, vodítko pustíme a pristúpime ľavou nohou tak, aby pes nemohol vyskočiť. Do pravej ruky vezmeme pochúťku a mávame ňou pred psom. Súčasne dávame povel "Štekaj!". Keď pes zašteká (na začiatku slabo a neisto), odmeníme psa pochúťkou. Pri ďalšom výcviku dbáme na to, aby štekot psa bol silný a vytrvalý.
     Aport
     č. 1: Výcvik začíname so psom na dlhom vodítku. Používame predmet, s ktorým je pes dobre oboznámený. Predmet držíme v pravej ruke. Rýchlymi pohybmi vydráždime psa k uchopeniu predmetu. Pritom vyslovujeme povel "Aport!". Keď je pes dostatočne vydráždený, umožníme mu predmet uchopiť a pochválime ho. Predmet pritom nepúšťame z ruky, naopak miernym ťahom za predmet priťahujeme psa k sebe. V príhodnom okamžiku dáme psovi povel "Pusť!". V tomto okamžiku sa musí zmeniť naše chovanie. Zatiaľ čo pri opakovaní povelu "Aport!" v láskavej intonácii bol postup hrou, musí byť povel "Pusť!" daný v ostro rozkazovacej intonácii. Keď pes predmet pustí, odmeníme ho pochúťkou.
     Keď si pes zvykne uchopiť predmet z vašej ruky, hodíme pri ďalšom vydráždení predmet 2 až 3 metre pred seba. Súčasne dáme povel "Aport!". K odhodenému predmetu môžeme bežať spolu so psom. Keď pes predmet uchopí, pochválime ho, povel opakujeme a od psa odbiehame. Pes nás spravidla sám nasleduje a predmet drží. Keď sa pes dostane ku nám, zastavíme čelom k psovi a po povele "Pusť!" mu odoberieme predmet. Za správne odovzdanie odmeníme psa pochúťkou.
     č. 2: Otvoríme psovi tlamu a vložíme mu do nej mäkký ľahký predmet. Pritom dáme povel "Aport!" a psa chválime povelom "Dobrý!". Aby pes nemohol predmet pustiť, podržíme mu dolnú čeľusť. Po 5 až 10 sekundách mu vyberieme predmet z tlamy, pochválime ho a dáme mu pochúťku.
     Ak už pes prináša rôzne predmety, cvik postupne sťažujeme, a to odhadzovaním predmetov do väčšej vzdialenosti, predlžovaním intervalu medzi odhadzovaním predmetov a vyslaním psa. Jednoduché aportovanie ukončíme vypracovaním návykov na kľudné a presné prisadnutie a podanie predmetu


     Dovolenka so psom


     Očkovania
     Šteňatá môžu byť prvýkrát očkované už vo veku 6 až 8 týždňov. Pre dosiahnutie plnej imunity bude potrebná celá séria očkovaní. Očkovaniu pravidelne predchádza odčervenie psa.

     Pravidelné prehliadky

     Kontrolujte svoho psa pravidelne, hlavne oči, uši, laby, pazúry, kožu a srsť raz týždenne. Pokiaľ sa vám pes nezdá úplne v poriadku, neodkladajte dlho návštevu veterinára, aby sa počiatočné ťažkosti nevyvinuli do závažného ochorenia. V prípade ak zistíte nasledujúce príznaky možného ochorenia, poraďte sa s vašim veterinárom:
     • strata chuti do jedla a neochota piť,
     • náhla strata hmotnosti alebo priberanie, dlhodobá pretrvávajúca strata hmotnosti,
     • apatia alebo odmietanie hry alebo cvičenia,
     • nadmerné časté močenie alebo redukované močenie,
     • krvavá alebo riedka, neformovaná stolica, hnačka,
     • pretrvávajúce vracanie,

     • nadmerné slinenie alebo nepravidelné dýchanie,
     • matná srsť.

     Starostlivosť o srsť a kúpanie

     Pravidelné ošetrovanie srsti je nevyhnutné nielen kvôli čisteniu, ale aj preto, lebo to stimuluje prekrvenie kože, a umožňuje tak rast zdravej a lesklej srsti. Kúpte šteňa len pokiaľ to potrebuje. Príliš časté kúpanie zbaví kožu nevyhnutných olejov, a srsť bude matnejšia a menej odolná vode.

     Ku kúpaniu vášho psa použite teplú vodu a kvalitný šampón pre psov. Keď ho namáčate, hladkajte ho. Jemne rozotrite šampón a opláchnite ho. Nezabúdajte umyť mu najprv telo, až potom hlavu. Akonáhľe bude jeho hlava mokrá, hneď sa potrasie, aby sa usušil. Dávajte pozor, aby sa voda nedostala do očí a uší. Vždy sa uistite, že ste ho vysušili úplne, hlavne keď je ešte len šteňaťom. Inak by mohol prechladnúť.

     Dôležitosť cvičenia

     Výživa a cvičenie sú pre
     vaše šteňa životne dôležité. Sú to živí tvorovia, ktorí majú veľa energie takže by ste mali zabezpečiť, aby cvičili dosť. Musíte nájsť preňho vhodnú úroveň cvičenia, a potom podľa toho aj postupovať. Ak váš pes necvičí toľko, koľko by mal, môže byť nepokojný a podráždený. Neskôr môže získať aj nadváhu, čo zas môže spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. Zdravý úsudok vás povedie, že napríklad výstavný pes alebo ovčiarsky pes bude mať prísnejší životný štýl, ako pes "domáci miláčik".

     Ak máte hocijaké pochybnosti o tom čo je najlepším režimom cvičenia pre vášho psa, poradťe sa s veterinárnym lekárom alebo chovateľom.

     Kontrola váhy

     Nadváha šteňaťa môže spôsobovať celoživotné problémy. Zaťažuje totiž vyvíjajúce sa kosti a kĺby šteňaťa, čo môže prispievať k vzniku nezvrátiteľných chorôb, akou je osteochondróza (OC) a Dysplázia bedrových kľbov (DBK).

     Vyskúšajte takzvaný "test rebra". Rebrá psa by nemali vidieť, ale mali by byť nahmatateľné. Keď sa na svojho psa pozeráte zhora, pes by mal mať pás. Keď sa naňho pozeráte zboku, brucho by nemalo byť nižšie ako rebrá. Keď má pes nadváhu, poraďte sa so svojim veterinárnym lekárom skôr, ako začnete s programom schudnutia.

     Rôzne plemená - rôzne nároky

     Existuje mnoho plemien a rôzne veľkosti psov. Ich nároky na výživu sú rôzne, v závislosti od niektorých činiteľov. Rôzne plemená majú rozdielnu rýchlosť rastu, a dosahujú dospelosť v rôznom veku. Niektoré psy spália viac energie ako ostatné, takže potrebujú prísun energie navyše, kým iné psy majú sklon k priberaniu na váhe, takže pre nich je vhodná diéta so zníženou kalorickou hodnotou.


     Zvlášť vtedy, keď máte psa veľkého plemena, je potrebné hneď od začiatku sledovať, aby jeho výživa bola špeciálne zostavená s optimálnym pomerom vápnika/energie. Tento pomer podporuje zdravie kostí a kĺbov. Je tiež veľmi dôležité zapamätať si fakt, že psy veľkých plemien starnú rýchlejšie, čo znova znamená špeciálne nároky na výživu.

     Zlatým pravidlom pre správny rast a vývoj vášho psa a umožnenie dlhého zdravého života, je poskytovanie výživy, ktorá zodpovedá jeho veku a veľkosti.
     Aby bol váš pes v dobrej kondícii, potrebuje zdravú výživu. Privykajte psa na pravidelné kontroly hneď od začiatku. Skontrolujte mu oči, uši, ústa, laby, pazúry, kožu a srsť.

     Ak nemôžete odpovedať "áno" na všetky otázky, neváhajte a obráťte sa na vášho veterinárneho lekára.

     Keď prejdete výlučne na krmivá Eukanuba, aj v prípade, že váš pes je úplne zdravý, mali by ste si všimnúť významné zlepšenie behom pár týždňov.
     1. Svaly: Tonizované a dobre vyvinuté?
     2. Kosti: Silné a dobre tvarované?
     3. Srsť: Lesklá a hustá?
     4. Oči: Sú jasné a svietivé?
     5. Nos : Čistý, hladký a mierne vlhký?
     6. Zuby: Silné a biele? Zdravé ďasná (ružové, nie červené)? Dych bez zápachu?
     7. Koža : Zdravá a hladká?
     8. Pazúry : Silné?
     9. Laby : Sú pevné a ohybné?
     10. Stolica: Pevná? Málo zápachu?

     Choroby zodpovedajúce veku a ako ich rozpoznať
     Behom starnutia vášho psa by ste mali venovať zvýšenú pozornosť možným príznakom ochorenia. Zamerajte sa tiež na možné zmeny v správaní. Možné príznaky ochorenia
     • ťažkosti pri chôdzi po schodoch,
     • problémy so skákaním,
     • problémy so vstávaním,
     • strnulosť alebo krívanie,
     • domáce pomočovanie sa alebo samovoľné uvoľňovanie trusu,
     • nadmerný smäd,
     • nadmerné močenie,
     • zmeny v úrovni aktivity,
     • chodenie do kruhu / opakovanie pohybu,
     • zmätenosť a dezorientácia,
     • zvýšené štekanie,
     • znížený kontakt s rodinou,
     • znížené reakcie na pohyby,
     • trasľavosť,
     • zmeny na koži a strsti,
     • zmeny v spaní,
     • apatia,
     • narušený apetít,
     • zmeny hmotnosti.
      
     Výcvik psa

      
     K nohe Vodítko držíme v pravej ruke tak, aby sme mohli trhnutím reagovať na zrýchlenie alebo spomalenie pohybu psa. Zároveň s vykročením vydáme povel "K nohe!" a ľavou rukou ľahko udrieme dlaňou na stehno. Pravou rukou trhneme vodítkom smerom dopredu, aby pes vykročil súčasne. Len čo pes predbieha alebo zaostáva, dáme povel, posunok a trhneme vodítkom k sebe. Ak ide pes správne vedľa nohy, pochválime ho. Vodítko musí byť stále voľné - nesmie byť napnuté, neskôr sa nacvičuje cvik bez vodítka.
     Cvik považujeme za zvládnutý, keď pes poslušne a presne chodí vedľa ľavej nohy bez vodítka a a reaguje na každý náš povel alebo posunok, pri rôznom tempe pohybu, pri obratoch a zastaveniach.
     Sadni Chyťte ho za obojok, prípadne trhnite vodítkom nahor a dozadu v 46 stupňovom uhle a vydajte povel "Sadni!". Zároveň mu pevne, no nežne zatlačte zadok k zemi, až kým si nesadne. Pridržte ho v tejto polohe a povel opakujte. Vzápätí psa odmeňte pochvalou alebo pochúťkou.
     Keď sa pes naučí sadnúť na povel, môžete k nemu pridať aj posunok. Pri vydaní povelu zároveň naznačte posunok. Nezabudnite psa chváliť!
     Ľahni Tento povel sa má začať až po zvládnutí povelu "Sadni". Psa držíme pri ľavej nohe v sede. Vydáme povel "Ľahni!" a súčasne sa prikrčíme v kolenách, pravou rukou trhneme vodítkom smerom kolmo dolu a ľavou rukou pritlačíme psa v kohútiku k zemi. Za zvládnutý cvik psa pochválime!
     Zostaň Na začiatok výcviku je najvýhodnejšou polohou poloha psa v ľahu. Psa na vodítku položíme a dáme povel "Zostaň!", zároveň tlakom ľavej ruky na špičku ňucháča použijeme podľa potreby trhnutie vodítkom. Pomaly ustupujeme od psa a stále opakujeme povel. Ak sa pes pokúsi vstať a nasledovať vás, je nutné sa k nemu ihneď vrátiť, položiť ho na pôvodné miesto a začať znovu. Od psa ustupujeme spočiatku len na niekoľko krokov pred neho, postupne do strán, až konečne psa obchádzame, a to najprv v malých kruhoch, postupne kruh zväčšujeme. Na začiatku výcviku nesmieme neúmerne predlžovať vzdialenosť a dobu. Vždy je treba mať na pamäti, že pri výcviku musíme postupovať od jednoduchého k zložitému.
     Po každom odložení sa k psovi vrátime, pochválime ho a dáme mu odmenu.
     Pri predlžovaní vzdialenosti pripíname psovi dlhé vodítko. Keď je cvik dostatočne prepracovaný, odopneme vodítko a vzdialenosť postupne predlžujeme. Vždy sa ale k psovi vraciame.
     Keď pes opustí miesto, nesmie byť na vzdialenosť usmerňovaný do správnej polohy. Musíme sa k psovi vrátiť, opraviť jeho polohu, napríklad vrátiť na pôvodné miesto a cvik opakovať. Pri psovi nenechávame žiadne predmety, ktoré by ho nepriamo nútili k zotrvaniu na mieste. Ak pes stále odbieha z miesta, možno ho spočiatku pripútať vodítkom ku kolíku.
     Tento cvik je pomerne náročný a kladie veľké požiadavky na kľud cvičiteľa. Cvik je nutné neustále opakovať, pretože ho pes veľmi rýchlo zabúda.
     Štekaj Psa posadíme pred seba, vodítko pustíme a pristúpime ľavou nohou tak, aby pes nemohol vyskočiť. Do pravej ruky vezmeme pochúťku a mávame ňou pred psom. Súčasne dávame povel "Štekaj!". Keď pes zašteká (na začiatku slabo a neisto), odmeníme psa pochúťkou. Pri ďalšom výcviku dbáme na to, aby štekot psa bol silný a vytrvalý.
     Aport
     č. 1: Výcvik začíname so psom na dlhom vodítku. Používame predmet, s ktorým je pes dobre oboznámený. Predmet držíme v pravej ruke. Rýchlymi pohybmi vydráždime psa k uchopeniu predmetu. Pritom vyslovujeme povel "Aport!". Keď je pes dostatočne vydráždený, umožníme mu predmet uchopiť a pochválime ho. Predmet pritom nepúšťame z ruky, naopak miernym ťahom za predmet priťahujeme psa k sebe. V príhodnom okamžiku dáme psovi povel "Pusť!". V tomto okamžiku sa musí zmeniť naše chovanie. Zatiaľ čo pri opakovaní povelu "Aport!" v láskavej intonácii bol postup hrou, musí byť povel "Pusť!" daný v ostro rozkazovacej intonácii. Keď pes predmet pustí, odmeníme ho pochúťkou.
     Keď si pes zvykne uchopiť predmet z vašej ruky, hodíme pri ďalšom vydráždení predmet 2 až 3 metre pred seba. Súčasne dáme povel "Aport!". K odhodenému predmetu môžeme bežať spolu so psom. Keď pes predmet uchopí, pochválime ho, povel opakujeme a od psa odbiehame. Pes nás spravidla sám nasleduje a predmet drží. Keď sa pes dostane ku nám, zastavíme čelom k psovi a po povele "Pusť!" mu odoberieme predmet. Za správne odovzdanie odmeníme psa pochúťkou.
     č. 2: Otvoríme psovi tlamu a vložíme mu do nej mäkký ľahký predmet. Pritom dáme povel "Aport!" a psa chválime povelom "Dobrý!". Aby pes nemohol predmet pustiť, podržíme mu dolnú čeľusť. Po 5 až 10 sekundách mu vyberieme predmet z tlamy, pochválime ho a dáme mu pochúťku.
     Ak už pes prináša rôzne predmety, cvik postupne sťažujeme, a to odhadzovaním predmetov do väčšej vzdialenosti, predlžovaním intervalu medzi odhadzovaním predmetov a vyslaním psa. Jednoduché aportovanie ukončíme vypracovaním návykov na kľudné a presné prisadnutie a podanie predmetu


     Dovolenka so psom


     Ako prežiť cestovanie automobilom
     * Pri cestovaní autom alebo iným dopravným prostriedkom sa neodporúča zviera pred cesto u kŕmiť.
     * Počas cesty zabezpečte zvieraťu dostatočný a pravidelný prísun čerstvej vody. Psy nemajú potné žľazy, teplotu tela znižujú dýchaním cez jazyk.
     * Zabezpečte pohyb zvieraťa po aute tak, aby neprekážalo vodičovi.
     * Pes nesmie byť na ceste pod priamym slnkom. Dbajte, aby sa mu neprehrial organizmus. Počas prestávky ho nenechávajte v uzatvorenom aute. Ak javí príznaky prehriatia organizmu, treba ho rýchlo odniesť do tieňa, poumývať studenou vodou.
     .* Ak máte možnosť, robte počas cesty pravidelné prestávky a so zvieraťom sa poprechádzajte
     * Zviera v nijakom prípade neprevážajte v uzatvorenom kufri auta.
     * Ak zviera trpí kinetózou, požiadajte veterinára o vhodné prostriedky.
     Čo musí mať pes v Európskej únii
     * Medzinárodný očkovací preukaz s vyznačenými platnými vakcináciami proti besnote a proti psinke.
     * Pes musí byť nezameniteľne označený (čitateľné tetovanie alebo mikročip).
     * Treba potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára o tom, že pes neprejavuje žiadne klinické príznaky ochorenia.
     * Ak to štát vyžaduje, potrebujete potvrdenie o tom, že v chove, z ktorého pochádza pes, sa počas posledných šiestich týždňov nevyskytla besnota a že ani teraz nie je na ňu podozrenie.
     * Pes musí byť vo vhodnej prepravke zodpovedajúcej predpisom IATA. K prepravke musí byť priložený návod na jeho ošetrenie - dátum a čas odletu, čas, kedy ho treba najbližšie nakŕmiť a napojiť.
     Nepríjemnému brechaniu možno predchádzať

      
     Brechanie prirodzene patrí ku psom, ale nepretržité psie brechanie, štekanie a zavýjanie môže okolie a susedov veľmi vyrušovať, rozčuľovať, niekedy až privádzať do zúfalstva. Problém sa často vyskytuje, keď majiteľ psa odíde z domova a tak sa o nepríjemnom brechaní ani nedozvie, pokiaľ sa niekto nesťažuje.

     Podľa zákona prílišné brechanie psa je možné považovať za "obťažovanie" a majiteľ môže byť predvolaný na príslušný úrad a postihovaný pokutou, ak sám neurobí nič, aby sa situácia zlepšila.

     Ako prežiť cestovanie automobilom
     * Pri cestovaní autom alebo iným dopravným prostriedkom sa neodporúča zviera pred cesto u kŕmiť.
     * Počas cesty zabezpečte zvieraťu dostatočný a pravidelný prísun čerstvej vody. Psy nemajú potné žľazy, teplotu tela znižujú dýchaním cez jazyk.
     * Zabezpečte pohyb zvieraťa po aute tak, aby neprekážalo vodičovi.
     * Pes nesmie byť na ceste pod priamym slnkom. Dbajte, aby sa mu neprehrial organizmus. Počas prestávky ho nenechávajte v uzatvorenom aute. Ak javí príznaky prehriatia organizmu, treba ho rýchlo odniesť do tieňa, poumývať studenou vodou.
     .* Ak máte možnosť, robte počas cesty pravidelné prestávky a so zvieraťom sa poprechádzajte
     * Zviera v nijakom prípade neprevážajte v uzatvorenom kufri auta.
     * Ak zviera trpí kinetózou, požiadajte veterinára o vhodné prostriedky.
     Čo musí mať pes v Európskej únii
     * Medzinárodný očkovací preukaz s vyznačenými platnými vakcináciami proti besnote a proti psinke.
     * Pes musí byť nezameniteľne označený (čitateľné tetovanie alebo mikročip).
     * Treba potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára o tom, že pes neprejavuje žiadne klinické príznaky ochorenia.
     * Ak to štát vyžaduje, potrebujete potvrdenie o tom, že v chove, z ktorého pochádza pes, sa počas posledných šiestich týždňov nevyskytla besnota a že ani teraz nie je na ňu podozrenie.
     * Pes musí byť vo vhodnej prepravke zodpovedajúcej predpisom IATA. K prepravke musí byť priložený návod na jeho ošetrenie - dátum a čas odletu, čas, kedy ho treba najbližšie nakŕmiť a napojiť.
     Nepríjemnému brechaniu možno predchádzať

      
     Brechanie prirodzene patrí ku psom, ale nepretržité psie brechanie, štekanie a zavýjanie môže okolie a susedov veľmi vyrušovať, rozčuľovať, niekedy až privádzať do zúfalstva. Problém sa často vyskytuje, keď majiteľ psa odíde z domova a tak sa o nepríjemnom brechaní ani nedozvie, pokiaľ sa niekto nesťažuje.

     Podľa zákona prílišné brechanie psa je možné považovať za "obťažovanie" a majiteľ môže byť predvolaný na príslušný úrad a postihovaný pokutou, ak sám neurobí nič, aby sa situácia zlepšila.

     Ako prežiť cestovanie automobilom
     * Pri cestovaní autom alebo iným dopravným prostriedkom sa neodporúča zviera pred cesto u kŕmiť.
     * Počas cesty zabezpečte zvieraťu dostatočný a pravidelný prísun čerstvej vody. Psy nemajú potné žľazy, teplotu tela znižujú dýchaním cez jazyk.
     * Zabezpečte pohyb zvieraťa po aute tak, aby neprekážalo vodičovi.
     * Pes nesmie byť na ceste pod priamym slnkom. Dbajte, aby sa mu neprehrial organizmus. Počas prestávky ho nenechávajte v uzatvorenom aute. Ak javí príznaky prehriatia organizmu, treba ho rýchlo odniesť do tieňa, poumývať studenou vodou.
     .* Ak máte možnosť, robte počas cesty pravidelné prestávky a so zvieraťom sa poprechádzajte
     * Zviera v nijakom prípade neprevážajte v uzatvorenom kufri auta.
     * Ak zviera trpí kinetózou, požiadajte veterinára o vhodné prostriedky.
     Čo musí mať pes v Európskej únii
     * Medzinárodný očkovací preukaz s vyznačenými platnými vakcináciami proti besnote a proti psinke.
     * Pes musí byť nezameniteľne označený (čitateľné tetovanie alebo mikročip).
     * Treba potvrdenie od súkromného veterinárneho lekára o tom, že pes neprejavuje žiadne klinické príznaky ochorenia.
     * Ak to štát vyžaduje, potrebujete potvrdenie o tom, že v chove, z ktorého pochádza pes, sa počas posledných šiestich týždňov nevyskytla besnota a že ani teraz nie je na ňu podozrenie.
     * Pes musí byť vo vhodnej prepravke zodpovedajúcej predpisom IATA. K prepravke musí byť priložený návod na jeho ošetrenie - dátum a čas odletu, čas, kedy ho treba najbližšie nakŕmiť a napojiť.
     Nepríjemnému brechaniu možno predchádzať

      
     Brechanie prirodzene patrí ku psom, ale nepretržité psie brechanie, štekanie a zavýjanie môže okolie a susedov veľmi vyrušovať, rozčuľovať, niekedy až privádzať do zúfalstva. Problém sa často vyskytuje, keď majiteľ psa odíde z domova a tak sa o nepríjemnom brechaní ani nedozvie, pokiaľ sa niekto nesťažuje.

     Podľa zákona prílišné brechanie psa je možné považovať za "obťažovanie" a majiteľ môže byť predvolaný na príslušný úrad a postihovaný pokutou, ak sám neurobí nič, aby sa situácia zlepšila.

     Problematiku má v kompetencii riešiť priestupkové oddelenie Okresného úradu príslušneuj lokality, obvykle podľa Občianskeho zákonníka,§ 127, ktorý bližšie upravuje susedské vzťahy a práva.
     Prečo psy brešú?
     Psy nie sú prirodzene samotárske zvieratá. Potrebujú bezpečie rodinnej skupiny. Šťeňatá považujú sbvojich majiteľov za náhradnú rodinu a môžu byť stresované, ak sú ponechané osamote.
      

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

pes

(kristian varga, 4. 11. 2011 11:18)

ja som blb

prepacte

(Co vymyslela tuto stranku, 24. 1. 2010 21:21)

prepacte ale stala sa mi tu mensia chyba